Badania prenatalne - rodzaje

Badania prenatalne

Generalnie, badania prenatalne dzielą się na dwie grupy. Mowa tu o badaniach inwazyjnych i nieinwazyjnych.

Badania prenatalne inwazyjne ingerują w dziecko, ponieważ wymagają one pobrania płynu owodniowego. Z kolei, badania nieinwazyjne opierają się wyłącznie o ultrasonografię i badania krwi. Są to więc zwyczajne badania USG płodu oraz badania laboratoryjne, które przechodzi każda kobieta w ciąży, będąca pod opieką lekarza.

Badania nieinwazyjne wykonywane w trakcie ciąży nie dają 100% wyników, a więc nie pozwalają lekarzowi na jednoznaczne zdiagnozowanie etapu rozwoju płodu. Lekarz na podstawie wykonywania takich badań może jednie oszacować ryzyko wystąpienia u dziecka pewnych wad wrodzonych lub genetycznych. Jednakże, zaletą nieinwazyjnych badań prenatalnych jest ich całkowite bezpieczeństwo, zarówno dla zdrowia przyszłej matki, jak i jej dziecka. Jeśli cokolwiek niepokoi lekarza prowadzącego ciążę w trakcie wykonywania badań USG, kieruje on zwykle pacjentkę na dokładne inwazyjne badania prenatalne.

Wśród nieinwazyjnych badań prenatalnych wykonywanych w czasie ciąży wymienia się:

  • Standardowe, tradycyjne badanie USG,
  • USG genetyczne,
  • USG w technice 4D,
  • Test PAPP-A,
  • Test potrójny i podwójny,
  • Badanie przepływu w przewodzie żylnym,
  • Test zintegrowany,
  • Przepływ przez zastawkę trójdzielną.